EFT basis med intro til Metasundhed og traumeterapeutmetoden Matrix Reimprinting

Beskrivelse

EFT basis er en udviklingsrejse ind i traumeterapien, hvor vi lærer at komme i kontakt med os selv og vores traumer. EFT læner sig op af meridianlæren og er et spændende supplement til nuværende kompetencer. EFT bygger bro mellem den kinesiske medicin og meridianlæren til NLP-spørgeteknikker.

Du vil lære at arbejde med stress, angst og depression, med allergi, fobi, med afhængighed m.m. Kurset er en vekselvirkning mellem tavleundervisning, demos og opgaver. Der lægges meget stor vægt på, at kursister får redskabet ind under huden, så kursisten kan begynde at integrere sit nye redskab i klinikken.

Læs meget mere om EFT og også om Metasundhed og Matrix Reimprinting, som kursisten introduceres til på dette basiskursus.

Kursustype: Kursus med fysisk tilstedeværelse

Kursusudbyder: Energipsykologi Danmark

Dato: 28.01.2023

Sted: Energipsykologi Danmark, Hjortevej 7, 4690 Haslev

Pris: 2.800

RAB-timer: 24

Hvem henvender kurset/efteruddannelsen sig til: Alle kan deltage. Med fordel terapeuter, der er uddannet inden for kinesisk medicin og meridianlæren.

Tilmelding: www.energipsykologidanmark.dk