Kinesiotape (organer)

Beskrivelse

Kurset her er for dig der har deltaget på et kursus i Kinesiotape. Du skal kende tapens elastiske egenskaber og hvordan det anlægges.

På kinesiotape (organer) kurset gennemgås mere avancerede måder man kan bruge kinesiotapen på. Her vil der blive gennemgået drænage efter operationer og behandling af ben ødemer, kinesiotape for forskellige organlidelser f.eks. underlivssmerter eller colon irritable.

Der vil også blive vist enkelte teknikker for mere specifikke bevægeapparatslidelser, f.eks. costale dysfunktioner eller fingerskader.

Under de muskulære behandlinger vil der bl.a. blive gennemgået hvordan man kan hjælpe med at aktivere en bedre funktion af diaphragma, som igen vil forbedre
lungefunktionen, der især kan være til gavn for både astmatikere, ældre og idrætsfolk.

Kursustype: Kursus med fysisk tilstedeværelse

Kursusudbyder: Helle Roed Kursuscenter

Dato: 22.08.2023

Sted: Majsmarken 1, 9500 Hobro

Pris: 1700

RAB-timer: 8

Hvem henvender kurset/efteruddannelsen sig til: For kursister, der tidligere har deltaget på et kineiotape kursus

Underviser(e): Jan Lasota

Tilmelding: https://www.helleroed.dk