Skygger og projektioner

Beskrivelse

Om kurset:
Kurset vil give dig en indsigt og forståelse i arbejdet med skygger og projektioner. En forståelse, der er vigtig når vi arbejder med mennesker, så vi kan håndtere de skygger vi møder i os selv og i vores klienter.
Vi er nødt til at kende os selv og vores reaktioner, for at kunne møde vores klienter i deres udvikling og i deres reaktioner.
Skam og angst vil have et særligt fokus på kurset.
Vi vil endvidere komme ind på udviklingsveje og vigtigheden af selvomsorg.
Om indholdet af kurset:
Skygger er de mørke og de lyser sider i os selv, som vi ikke har kontakt med. Sider vi har lært at undertrykke og mangler at anerkende. I mødet med andre mennesker kan projektioner opstå, når vi ser de sider af os, som vi ikke selv har opdyrket og forliget os med. Det gælder både de lyse og de mørke skygger i os.
Skygger, skygger således for områder i os, som vi besidder, men som vi af forskellige grunde har lukket af for, bevidst eller ubevidst.
Følelserne skam og angst er centrale i skyggearbejde. Vi vil lave meditationer og små øvelser, for at blive fortrolige med disse følelser.
På kurset vil vi arbejde med at byde vores skygger velkomne, så vi bliver opmærksom på vores potentialer. Vores skygger er måske ikke altid lige så charmerende i deres udtryk, men der ligger masser af lethed og gode grin i at kunne registrere og anerkende dem. Når vi bliver opmærksomme på, at skygger simpelthen er en forsvarsmekanisme i udviklingen af at blive et menneske.
Ud over at skyggerne findes på det personlige plan, findes de også på det kollektive plan.
Skyggeteorien er baseret på Sigmund Freud’s (1856-1939) og Carl Gustav Jung’s (1875-1961) arbejde med at forny forståelsen af psykologien.
Sigmund Freud introducerede psykoanalysen, hvorpå Carl Gustav Jung videreudviklede med at introducere det kollektive ubevidste og arketyperne.


Metoder:
På kurset vil der være undervisning, øvelser, brug af farver, meditationer, sparring i mindre grupper og deling i den store gruppe.

Krav til deltagere:
Kurset er for dig, der arbejder med mennesker og ønsker en større forståelse af dine egne og dine klienters reaktioner og udviklingsvej.
Kurset er også for dig, der ønsker udvikling på din egen personlige vej.

Kursustype: Kursus med fysisk tilstedeværelse

Kursusudbyder: Lena Hvid Hansen

Dato: 19.08.2023

Sted: Klinik Lena Hvid, Sønderskovvej 12 A, 8520 Lystrup

Pris: 1500,-

RAB-timer: 13

Hvem henvender kurset/efteruddannelsen sig til: Alle der arbejder med mennesker

Underviser(e): Underviser er Lena Hvid Hansen Undervisningserfaring Jeg har arbejdet meget med formidling og undervisning i mit lange arbejdsliv. Haft klinik tidligere, sekretariatsmedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke, faglig sagsbehandler i Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i personaleafdelingen. Fra 2008 til 2022 har jeg arbejdet som Sundhedsmedarbejder i et stort dagtilbud i Aarhus Vest. I denne stilling udførte jeg personalepleje, bestående af zoneterapi, sundhedssamtaler, NADA, guidede mindfulness og meget andet, men underviste også +55 gruppen, arbejdsmiljørepræsentanterne, udførte supervision, mediationer og holdt foredrag om konflikthåndtering. De seneste år, har jeg ved flere lejligheder undervist i skyggearbejde på andres kurser. Kurser af mere spirituel karakter, hvor jeg er blevet bedt om at bidrage med disse foredrag. Det har givet mig en viden om, at der rent faktisk er behov for denne type undervisning i behandlerbrancen. Nu hvor jeg har egen virksomhed, er det et af de kurser jeg vil udbyde.

Tilmelding: www.lenahvid.dk