Antioxidanter på menuen

Hydrogenterapi er en teknik, der tilfører kroppen antioxidanter ved inhalering eller via drikkevand. Resultatet er at man sænker oxidativt stress i cellerne, inklusive hjernens.

Tekst: Jesper Odde Madsen. Foto: Privat.

Du sætter dig i en stol og får et par slanger i næsen, og så læser du i en bog en times tid, mens du inhalerer via en lille maskine, der udelukkende er forsynet med vand og strøm.

Det kan lyde som det rene humbug, men der er såmænd bare kemi og biologi. Du indånder simpelthen hydrogenmolekyler i gasform. Hanne Maria Tarp er zoneterapeut med klinik i Svendborg, og hun har rigtig gode resultater med denne type behandlinger.

- Det startede med at jeg købte et apparat til at koble på vandhanen med mulighed for at regulere surheden i vandet. Den kunne også gøre vandet hydrogenholdigt, og det gjorde mig nysgerrig, fortæller Hanne.

- Jeg blev interesseret i hydrogenterapi i forbindelse med bedring af inflammationer. Meget af det, vi ser, starter jo med en inflammation, så derfor burde det give mening i næsten enhver behandling. Derfor talte jeg med Mette Marie Linding, som har introduceret idéen i Danmark, og jeg fik lov at låne en maskine af hende, med tanke på mine svære klienter.

- Nu kunne jeg afprøve det på nogle klienter. De, der deltog, havde alle store udfordringer – og jeg syntes, at jeg manglede at kunne tilbyde dem noget, der ”rykkede” lidt mere, end det jeg hidtil havde at tilbyde. Og resultaterne oversteg mine vildeste forventninger.

Den mindste antioxidant

Men hvad sker der egentlig, når man skal indtage H2? Det foregår enten ved inhalering eller ved at drikke vand, og inhalering er den hurtigste og mest effektive måde at indtage den på. Hanne fik via sin leverandør, iWater, information om hvordan teknikken virker.

Hydrogen indåndes ved at slutte et næsekateter til en hydrogeninhalator, der frigiver H2. Det går så direkte ind i kroppen og bevæger sig gennem cellemembranerne ind til de steder i kroppen hvor behovet er. Styrken ved molekylær hydrogen er, at det er den kraftigste og mindste antioxidant, vi kender, så den kan trænge ind i mitokondrierne alle steder i kroppen, også i hjernens celler.

Inde i cellerne gør H2 sit vigtigste job: Det uskadeliggør de frie radikaler ved at binde sig til dem. På den måde sænker man oxidativt stress.

- Efter et års tid har jeg haft klienter med utroligt mange forskellige problemer, der har nydt godt af hydrogenterapi – nogle endda med ret kritiske udfordringer. Især her har det givet værdi at kunne tilbyde hydrogenterapi som et supplement til mine andre behandlinger, fortæller Hanne.

- Det har givet fantastiske resultater på inflammationer, fordøjelse, gigtsmerter, lymfer i benene, hjernetåge og meget andet. Udover at have fået mindsket mange af deres symptomer med lynhurtige resultater, har min klienter også oplevet at få markant mere energi og overskud.

- Hydrogenterapi ser ud til at have effekt ved mange forskellige lidelser. En klient kom ind med en tunge, der var så rød og hævet, at hun næsten ikke kunne tale. Efter besøg hos læge, tandlæge og speciallæge stod hun tilbage med en recept på noget psykofarmaka, idet situationen jo påvirkede hende meget.

- Da hun havde fået hydrogenterapi to gange kunne hun mærke en tydelig positiv effekt, og efter ti behandlinger var hun velfungerende, og hun bliver nu ikke så let stresset. Senere købte hun selv et apparat.

Fra beton til normale ben

- En mandlig klient havde rosen og havde udsigt til at få amputeret begge ben. De var blåsorte, og de føltes fuldstændig som beton. Han havde fået at vide, at hans vener var ødelagte og at han skulle bruge støttestrømper resten af livet, fortæller Hanne.

- Hvad gør man her? Jeg kunne ikke love ham noget, men han fik behandling med både zoneterapi og hydrogen-vand. Så måtte vi jo se hvad der skete. Men efter nogle få behandlinger var der bedring, og nu har han smidt støttestrømperne, hans ben er næsten normale, og han har ikke brug for at komme så ofte. Det havde jeg ikke forventet!

Mange af Hannes klienter har gode resultater ved blot at drikke vandet. Hydrogenrigt vand (H3O2) er vand (H2O), som indeholder opløst hydrogengas (H2). Men da hydrogengas altid vil forsøge at danne kemiske forbindelser, har vandet kun begrænset holdbarhed.

- Det, at jeg har fået hydrogenterapi ind i min klinik, gør, at jeg hurtigere opnår markante fremskridt med klienterne. Ofte til både min og klientens store overraskelse. Det er en kæmpe fornøjelse at kunne tilbyde mine klienter hydrogenterapi og responsen fra min klienter har kun været positiv.

- Nogle har valgt selv at investere i en inhaleringsmaskine, andre har købt en flaske til hydrogenrigt vand, så de dagligt får tilført antioxidanter. I klinikken vælger nogle at få hydrogenterapi i forbindelse med andre behandlinger, mens andre blot slapper af, mens de inhalerer hydrogen. Her har jeg indført et klippekortsystem, og det fungerer supergodt, siger Hanne.

Fakta - Mere kemi

Molekylær hydrogen er en gasart, H2, som fremstilles ud fra vand i. I en ioniseringsproces opløser man vandstrukturen og spalter vandet så der dannes H2 og O2. Der skabes via elektrolyseprocessen en opløst hydrogengas, som er to hydrogenatomer, der holdes sammen af en proton og kaldes for molekylær hydrogen.

Men da hydrogen altid vil forsøge at binde sig til andre atomer, vil denne H2 gas forsøge at finde noget at binde sig til. Derfor kaldes H2 også en flygtig gas, som hele tiden er på udkig efter atomer, som mangler hydrogen.

Og det er netop denne fordel man udnytter, når man drikker H2 beriget drikkevand, fordi H2 efter indtaget vil starte med at lede efter celler i kroppen som netop er i underskud af hydrogen – celler som mangler en elektron. Og det gør de frie radikaler.

Kilde: www.Iwater.dk

Hanne Maria Tarp giver sig selv en behandling. Privatfoto.