Fællesskab over grænserne

Betingelserne for at uddanne sig og praktisere fastlægges i stigende grad uden for Danmarks grænser, og derfor har mange i den alternative verden organiseret sig internationalt.

Af Jesper Odde Madsen

- Vi forsøger at bringe behandlerne i vores nationale medlemsorganisationer op på det europæiske niveau, siger Nora Laubstein, præsident for ANME (Association for Natural Medicine in Europe). Hun deltog sammen med undertegnede i september på World Health Congress i Prag. Begge som medlemmer af præsidiet.

Der er al mulig grund til at de alternative behandlere er med i et internationalt fællesskab, mener hun. Det er nødvendigt, at man har dialog med de nationale sundhedsmyndigheder for at skabe bedre betingelser, men det er slet ikke nok. De rammer, der sættes for alternativ behandling, fastlægges nemlig i stigende grad internationalt, fx via EU og WHO.

Derfor er man nødt til at organisere sig på tværs af grænserne, hvis man ønsker at påvirke vilkårene for behandlerne og befolkningen, når det gælder alternativ behandling, mener Nora Laubstein.

- ANME blev dannet i 2001, fordi man i EU ændrede lovgivningen så at alle medicinske produkter nu skal godkendes via en særlig procedure. Det var beregnet på de store medicinalfirmaer, men det betød i praksis, at mange af de mindre producenters produkter, fx inden for urtemedicin og homøopati, forsvandt fra markedet.

Dette ramte både patienterne og behandlerne, som med ét mistede omkring 5000 muligheder for naturmedicinsk behandling. Derfor var det nødvendigt med en fælles europæisk stemme.

Inspiration og indflydelse

- Derfor tilbyder vi de nationale organisationer viden og uddannelse på det politiske niveau: Hvad sker der politisk i EU-systemet, i parlamentet, i WHO, europæisk og globalt. På den måde kan organisationerne deltage i diskussionen, de bliver opdateret, og de bliver en del af vores fællesskab.

- Som medlemmer får de også inspiration til at finde ud af hvilken form for uddannelse der vil være bedst for medlemmerne, når de skal tackle de udfordringer, de møder på det globale plan.

Ved siden af det parlamentariske arbejder ANME også med at styrke sin profil, ud fra behandlernes egne behov og visioner. Derfor er det nødvendigt, at de nationale organisationer bidrager med at fortælle hvad de mener der skal til.

ANME har også holdt symposier for nationale organisationer om emner, der var relevante for dem, så de var bedre rustet til at tale med deres eget lands myndigheder.

Mange europæiske behandlingsformer og traditioner fylder ikke ret meget, så derfor er en paraplyorganisation som ANME en oplagt mulighed for at få indflydelse.

- Det kan ganske vist være svært for dem at være aktive, da de har svært ved at finde folk, som vil påtage sig opgaverne på det politiske niveau, fx ved at rejse ud og deltage i møder og konferencer, siger Nora Laubstein.

De små har det svært

- Vi har før haft brancheorganisationer fra bl.a. Danmark som medlemmer. I et tilfælde havde jeg store problemer med at finde den rigtige e-mail, fordi de hvert år fik ny kontaktperson. Jeg modtog aldrig informationer fra dem, og samtidig spurgte de os: Hvad får vi ud af det? Men udbyttet hænger jo netop sammen med graden af aktivitet.

De havde ikke tid, der var ingen kontaktperson, og til sidst meldte de sig ud.

Bestyrelsen for en brancheorganisation arbejder frivilligt og har en meget begrænset økonomi. Hvis det internationale arbejde skal fungere, skal de nationale organisationer derfor være så store, at de har ressourcer til at være med. Eller også skal de gå sammen om at vælge en repræsentant til ANME.

- Vores konklusion er således, at de mindre organisationer ikke har medlemmer, som både har tiden til at bidrage og den viden om europæiske forhold, der skal til.

Der sker meget på internationalt plan, fx i WHO, som i årevis har haft alternativ behandling på programmet. Man har fx i mange år anerkendt værdien af akupunktur i forhold til visse lidelser, og for nylig har WHO etableret et videnscenter, ”The WHO Global Centre for Traditional Medicine” med støtte fra den indiske regering.

Her er det meget vigtigt at følge med og få indflydelse, mener Nora Laubstein. Tyder initiativerne i WHO på en gylden fremtid for alternativ behandling, eller har medaljen også en bagside? Det vil blive behandlet i en kommende artikel.

Fakta:

ANME er en international interesseorganisation, som arbejder på vegne af komplementær og alternativ medicin i Europa. De opfordrer til ”uddannelse, diskussion og handling for at fremme den fortsatte og øgede adgang til komplementær og alternativ medicin. ANME fokuserer på menneskers og dyrs velbefindende og gør det med en interesse i også at opretholde og forbedre sikkerheden og standarderne for behandlinger og miljø”.

Foto: ANME