Komplementær behandling på Europas dagsorden

Hver anden europæer vælger komplementær behandling. EU Parlamentet vil sætte patienten i centrum inden for alle typer sundhedstiltag, og dette indebærer bl.a. en helhedsorienteret tilgang til sundhed.

Af Jesper Odde Madsen

Europa Parlamentet omtaler en holistisk strategi i resolutionen ”A Pharmaceutical Strategy for Europe, European Parlament 2019-2024”.

Initiativet skal bl.a. ses i lyset af, at halvdelen af alle europæere bruger komplementær behandling. Det og meget mere kan man læse i en rapport fra Eurocam, som er en organisation, der omfatter europæiske paraplyorganisationer af patienter, læger, dyrlæger og alternative behandlere.

I Eurocams rapport kan man læse et ”call for action”, som bl.a. handler om:

  • at igangsætte en proces for passende regulering af udbydere af CAM i hele EU, under hensyntagen til det fulde omfang af CAM-metoder på tværs af sundhedsspektret, fra sundhedspleje og uddannelse til komplementær behandling af sygdom.
  • at tilskynde medlemsstaterne til at udforske de måder, hvorpå CAM kan bidrage til bæredygtige sundhedssystemer i Europa, herunder dets rolle i sundhedsvedligeholdelse, sundhedsuddannelse, selvansvar for sundhed, motivation for sund livsstilsændring og mindre invasiv og mere omkostningseffektiv behandling af sygdom.
  • at fremme lige adgang for borgere til CAM i medlemsstaterne
  • efter høring af CAM-interessenter at tage anbefalingerne fra CAMbrella-projektet op, vedr. finansiering af fremtidig forskning i CAM i Europa.

CAM=Complementary and Alternative Medicine

---

Kilder: Eurocam & Behandler.no