Nyt netværk for sygeplejersker

Mange sygeplejersker interesserer sig for komplementær behandling, og derfor har de behov for at udveksle viden og erfaringer. Nu får de deres eget netværk.

Af Jesper Odde Madsen

På et møde den 12. juni besluttede en række sygeplejersker at danne ”Landsdækkende netværk for komplementær behandling og integreret sygepleje”, KomBIS.

Netværket henvender sig til alle sygeplejersker, som er interesserede i komplementær behandling, og som har et ønske om at fremme en integreret tilgang i sygeplejen. Det vil sige både udøvende sygeplejersker og sygeplejersker, som arbejder med fx forskning, ledelse eller undervisning, hedder det i forståelsespapiret om KomBIS.

- I vores arbejde er det en fordel, når vi er klædt på til at have en god dialog med patienterne om alternativ behandling. Sygeplejen og det alternative har jo meget til fælles, da begge parter arbejder ud fra et holistisk livssyn, siger sygeplejerske Anita Lunde, som er tovholder i det nye netværk.

Initiativet tager afsæt i det arbejde, som er foregået i Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB), som blev stiftet i 2006 under Dansk Sygeplejeråd (DSR). Den største milepæl i selskabets historie blev offentliggørelsen af dokumentet "Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - sygeplejerskers rolle" (DSR, 2012).

Det faglige selskab er nedlagt, og arbejdet fortsætter nu i regi af KomBIS. Nøgleordene er brobygning og erfaringsudveksling. Netværkets ramme vil være ”Integreret Sygepleje”, og netværket er derfor inspireret af den amerikanske tilgang, som kaldes "Integrative Nursing".

- Netværket har en flad struktur, og vi har hverken kontingent, bestyrelse eller vedtægter. Jeg tror at denne model vil tiltrække flere end et fagligt selskab, da man slipper for både udgifter og bureaukrati, siger Anita Lunde.

Det har i adskillige år været kendt, at rigtig mange sygeplejersker har interesse for alternativ/komplementær behandling, allerede i 2016 var det hele 44 %, kan man læse hos DSR.

KomBIS har sin egen Facebook gruppe.

Her kan du læse mere om sygeplejerskernes forhold til alternativ behandling.