Nyt selskab vil bygge bro

Af Jesper Odde Madsen

Et nyt tværfagligt initiativ har meldt sig på den sundhedspolitiske arena. ”Dansk Selskab for Komplementær Medicin” (DSKM) blev stiftet den 25. maj 2023 ved en virtuel generalforsamling.

Formålet er bl.a. at ”bygge bro mellem det etablerede behandlersystem og behandlere, som arbejder ud fra andre paradigmer end det til enhver tid gældende”, samt ”udveksling af forskningsresultater, erfaring, praksis, viden og synspunkter indenfor komplementær medicin”.

Medlemmerne omfatter fx læger og andre akademikere, sundhedspersonale og alternative behandlere, samt andre, der kan tilslutte sig selskabets formål.

DSKM er nu i gang med at etablere sig og har endnu ikke fået en hjemmeside. Formand for den nyvalgte bestyrelse er læge Astrid Næraa Høeg Vendelsøe.

Formand for den nyvalgte bestyrelse er læge Astrid Næraa Høeg Vendelsøe.