Opfølgning til kursus om Skygger og projektioner

Beskrivelse

Om kurset:
Kurset er for dig, der har gennemgået kurset om Skygger og Projektioner hos Lena
Hvid, og ønsker at gå et skridt videre i forståelsen af Skyggearbejde.
Vi vil på dette kursus arbejde videre med begrebet delpersonligheder, hvorfor vi har
dem og hvordan vi arbejder bevidst med dem. Desuden vil vi arbejde med triggere og
konfliktforståelse.
Vi er nødt til at kende os selv og vores reaktioner, for at kunne møde vores klienter
bedst og kærligst muligt i deres udvikling og reaktioner. At arbejde konstruktivt med
sine skygger og projektioner øger selvbevidstheden og selvkærligheden.
Vi har også på dette kursus fokus på selvomsorgen.

Om indholdet af kurset:
På kurset vil vi gennemgå et kort resume af Skyggeteorien. At skygger, skygger for
potentialer i os, og at skygger er opstået i os, fordi vi af forskellige grunde har lukket
af for disse kvaliteter, bevidst eller ubevidst.
Vi vil forstå og arbejde med begrebet delpersonligheder. Vi vil udfordre os selv og
arbejde med at forlige os med vores triggere. Vi vil undersøge delpersonligheder og
få øje på, hvad de hver især hjælper os med.
Vi vil arbejde med at blive fortrolige med og forsone os med, at skygger er en
nødvendig forsvarsmekanisme i vores udvikling til at blive et menneske. At lære at
holde af sine skygger, hjælper med at få et mildere blik på sig selv, og at forsone sig
med sine skygger øger selvomsorgen og selvkærligheden. Alt dette vil afføde en
kærligere og mere nuanceret måde at møde vores omgivelser på, og også i mødet med
vores klienterne. Samtidigt arbejder vi med at afdække skjult potentiale i os.
På kurset vil der være en gennemgang af kriseforståelse og konflikthåndtering, for at
kunne imødegå, forstå og håndtere svære følelser i klientsamarbejdet.
Skyggeteorien er baseret på Sigmund Freud’s (1856-1939) og Carl Gustav
Jung’s(1875-1961) arbejde med at forny forståelse af psykologien.

Metoder:
På kurset vil der være undervisning, bevidtshedstræning brug af farver, meditationer,
sparring i mindre grupper og deling i den store gruppe.

Krav til deltagere:
Kurset er for dig, der har deltaget i Kursus om Skygger og projektioner hos Lena
Hvid. Det er for dig, der arbejder med mennesker og ønsker en større forståelse af
dine egne og dine klienters reaktioner og udviklingsvej.
Kurset er også for dig, der ønsker udvikling på din egen personlige vej.
Der er plads til 8 deltagere på holdet.

Dato:

09. og 10. november 2024
Lørdag kl. 10 – 17 og søndag kl. 10 – 16

Pris:
Kurset koster 1.900kr som betales ved tilmelding.
Beløbet kan betales med Mobilepay eller bankoverførsel.
I prisen er der udover undervisning, inkluderet kaffe, te, frugt og snack.
Tilmelding: lenahvid@hotmail.com

Medbring venligst:
Frokost, indesko, papir, farver og blyant

Sted:
Klinik Lena Hvid,
Sønderskovvej 12 A, 8520 Lystrup
Der er let adgang fra letbanen, bus 16 og 18.
Desuden er der gode parkeringsforhold i gården.


Underviser:

Lena Hvid

Skyggevejleder

Eksamineret og certificeret v/ Mette Holm 2017

Mediator

Eksamineret og certificeret

v/ reCome 2022

Indehaver af klinik Lena Hvid

Sønderskovvej 12 A, 8520 Lystrup

+45 28 71 21 83
lenahvid@hotmail.com

Kursustype: Kursus med fysisk tilstedeværelse

Kursusudbyder: Lena Hvid Hansen

Dato: 09.11.2024

Sted: Klinik Lena Hvid, Sønderskovvej 12 A, 8520 Lystrup

Pris: 1.900,-

RAB-timer: 13

Hvem henvender kurset/efteruddannelsen sig til: Behandlere og andre der arbejder med mennesker

Underviser(e): Lena Hvid Hansen

Tilmelding: www.lenahvid.dk