Ansøgning om medlemskab

For at blive medlem hos Danske Terapeuter skal du gøre følgende:

Ansøger du som RAB-registreret eller aktivt medlem:

  1. Udfyld ansøgningsskemaet "Ansøgning om aktivt medlemskab" i nedenstående link
  2. Upload relevante eksamensbeviser
  3. Upload relevante uddannelsesdokumentationer inkl. Førstehjælpsbevis ikke mere end to år gammelt

Med din underskrift på ansøgningsskemaet giver du tilsagn på tro og love, at du overholder regler for God Klinisk Praksis, hvilket er en forudsætning for at kunne blive RAB-registreret- eller aktivt medlem hos Danske Terapeuter.

Alle RAB-registrerede og aktive medlemmer offentliggøres her på siden under "Find en behandler".

Ansøger du om medlemskab som studerende:

  1. Udfyld ansøgningsskemaet "Ansøgningsskemaet - studerende" i nedenstående link

Med din underskrift på ansøgningsskemaet giver du tilsagn på tro og love, at du er i gang med en uddannelse som alternativ behandlere, hvilket er en forudsætning for at kunne blive optaget som studerende hos Danske Terapeuter.

Hjælp og vejledning

Har du brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning om medlemskab, så kontakt sekretariatet hos Danske Terapeuter, kontakt@dansketerapeuter.dk, eller på tlf. 70 27 88 50.

Regler og Procedurer for indmeldelse 

Læs Regler og Procedurer for indmeldelse og registrering hos Danske Terapeuter.

Studerende

Studerende, på skoler med en uddannelse svarende til optagelseskravene hos Danske Terapeuter, kan søge om medlemskab som studerende hos Danske Terapeuter.

Udmeldelse eller overgang til anden medlemsgruppe

Skal ske skriftligt til sekretariatet hos Danske Terapeuter med én måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode, dvs. senest pr. 31. maj eller 30. november.

Ved udmeldelse inddrages evt. RAB-bevis, ligesom forsikring ophører fremadrettet fra udmeldelsesdato.