Ansøgning om medlemskab som studerende

A. Personlige oplysninger
(eks. 03-03-65-2860)
(Udfyldes af Danske Terapeuter)
B. Jeg er studerende på en skole, som samarbejder med Danske Terapeuter
(Jeg er i gang med en uddannelse på en skole, som samarbejder med Danske Terapeuter)
C. Jeg er studerende på en skole, som ikke samarbejder med Danske Terapeuter
(Jeg er i gang med en uddannelse på en skole, som ikke samarbejder med Danske Terapeuter
D. Hvilken uddannelse er jeg i gang med
(eks. 23-03-2022)
(eks. 23-03-2022)
E. Jeg er allerede medlem hos Danske Terapeuter
(Sæt kryds hvis du er allerede er medlem hos Danske Terapeuter - du skal stadig udfylde felterne i formularen)
F. Praktiske oplysninger
Vi anbefaler, at betalingen af kontingentet sker via Betalingsservice. De medlemmer, som ikke tilmelder sit kontingent til Betalingsservice vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr., som bliver lagt oveni kontingentet ved næste opkrævning. Du skal selv tilmelde dit kontingent til Betalingsservice i din bank. De oplysninger du skal bruge er: PBS-nummer: 02114410 Kundenummer: Oplyst på den første regning som kommer fra banken Deb.gr.nr.: 02984
G. Underskrift
Ja, jeg giver tilladelse til at Danske Terapeuter må opbevare mine personoplysninger.
(eks. 23-03-2022)
Jeg erklærer hermed på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg er bekendt med gældende regler for medlemskab som studerende hos Danske Terapeuter, samt Danske Terapeuters regler vedr. brug af Danske Terapeuters logo. Såfremt sekretariatet er i tvivl kontaktes skolen.