Ansøgning om medlemskab som studerende

A. Personlige oplysninger
(eks. 03-03-65-2860)
(Udfyldes af Danske Terapeuter)
B. Jeg er studerende på en skole, som samarbejder med Danske Terapeuter
(Jeg er i gang med en uddannelse på en skole, som samarbejder med Danske Terapeuter)
C. Jeg er studerende på en skole, som ikke samarbejder med Danske Terapeuter
(Jeg er i gang med en uddannelse på en skole, som ikke samarbejder med Danske Terapeuter
D. Praktiske oplysninger
(eks. 23-03-2022)
(eks. 23-03-2022)
E. Underskrift
Ja, jeg giver tilladelse til at Danske Terapeuter må opbevare mine personoplysninger.
(eks. 23-03-2022)
Jeg erklærer hermed på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg er bekendt med gældende regler for medlemskab som studerende hos Danske Terapeuter, samt Danske Terapeuters regler vedr. brug af Danske Terapeuters logo. Såfremt sekretariatet er i tvivl kontaktes skolen.