Ansøgningsskema om aktivt medlemskab

A. Personlige oplysninger
(Eks. 03-03-65-2860. Skal oplyses til brug ved indberetning af kontingent til SKAT):
(Udfyldes af Danske Terapeuter)
B. Grundlag for indmeldelse
(Sæt kryds ved en eller flere faggrupper, hvori du ønsker RAB-registrering)
(Sæt kryds ved en eller flere faggrupper, hvori du ønsker aktivt medlemskab uden RAB-registrering)
(Sæt kryds hvis du er medlem som studerende eller aktivt medlem hos Danske Terapeuter)
(Eks. 23-03-2022)
(Eks. 03-23-2022. Førstehjælpsbeviset uploades sammen med øvrig dokumentation)
C. Klinikoplysninger (oplysninger danner grundlag for offentliggørelse på Danske Terapeuters klinikadresseliste for Aktive/Registrerede behandlere. Anfør derfor, hvad du ønsker, skal fremgå på denne liste)
D. Uploade dokumentation (filformat: pdf, png, doex, jpg)
E. Gebyr ved RAB-registrering
Opkrævning for registreringsgebyr på 800 kr. (éngangsgebyr). Første gang: Ved samtidig registrering af 1-4 RAB-registreringer inden for: akupunktur, kranio-sakralterapi, massage eller zoneterapi opkræves et éngangsgebyr på 800 kr. Ved overflytning fra anden forening, hvor behandleren er/har været registreret som RAB-godkendt behandler betales intet registreringsgebyr. For hver ny henvendelse vedr. RAB-registreringer: Opkræves 500 kr. (éngangsgebyr) for samtidig registrering af 2 til 4 fag.
F. Praktiske oplysninger
Vi anbefaler, at betalingen af kontingentet sker via Betalingsservice. De medlemmer, som ikke tilmelder sit kontingent til Betalingsservice vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr., som bliver lagt oveni kontingentet ved næste opkrævning. Du skal selv tilmelde dit kontingent til Betalingsservice i din bank. De oplysninger du skal bruge er: PBS-nummer: 02114410 Kundenummer: Oplyst på den første regning som kommer fra banken Deb.gr.nr.: 02984
G. Din underskrift
Ja, jeg giver tilladelse til at Danske Terapeuter må opbevare mine personoplysninger.
(Eks. 23-03-2022)
Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, herunder at jeg opfylder de beskrevne uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige krav til medlemskab/og eller registrering. Jeg tilkendegiver endvidere, at jeg er indforstået med, at Danske Terapeuter offentliggør mine klinikoplysninger på Danske Terapeuters hjemmeside i henhold til Lov om Registrering af Alternative Behandlere samt Danske Terapeuters vedtægter. Jeg er bekendt med gældende regler for registrering/indmeldelse samt Danske Terapeuters regler vedr. brug af Danske Terapeuters logo samt betegnelsen Registreret Alternativ Behandler (RAB) hos Danske Terapeuter og regler vedr. udmeldelse/afregistrering. Jeg er indforstået med, at modtage nyheder fra Danske Terapeuter som vedr. mit fag og forening. Jeg tilkendegiver endvidere (gælder KUN for registrerede), at jeg er indforstået med, at Danske Terapeuter må opgive klinikdata til samarbejdspartnere.

Dokumentation

I henhold til Lov om Registrering af Alternative Behandlere skal minimumskrav til alternative behandlere kunne dokumenteres, ligesom dokumentation for uddannelse i de fag, der ønskes registrering af, skal kunne fremvises.

Læs venligst Regler og Procedurer for medlemskab/registrering i Danske Terapeuter.

Dokumentation i forbindelse med opfyldelse af basale uddannelseskrav

Eksamensbevis inden for den relevante alternative uddannelse, samt evt. dokumentation for relevant efteruddannelse med angivelse af timetal i samtlige fag.

I forbindelse med registrering SKAL reglerne jf. databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018 for journalførende klinikker overholdes.