Medlemskontingent

Flere muligheder for medlemskab

Danske Terapeuter er medlemmernes forening, med mange tilbud og muligheder.

For at tilgodese så mange som muligt, har vi opdelt medlemskabet i en række forskellige kategorier.

Det er således nemt at få en tilknytning til Danske Terapeuter, som passer til ens temperament og aktivitetsniveau.

De fleste vælger i dag et medlemskab som Registreret Alternativ Behandler (RAB) med base i et eller flere fag indenfor:

 • Akupunktur
 • Kranio-sakral terapi
 • Massage
 • Zoneterapi

Hos Danske Terapeuter kan du have op til fire RAB-registreringer, uden at det koster ekstra i kontingent. 

Du kan også vælge et aktivt medlemskab, hvis du som minimum har fuldført en godkendt uddannelse, jf. Regler og Procedurer for RAB-registrering, indenfor fagområderne:

 • Akupunktur
 • Biopati/naturopati
 • Columnaterapi
 • EFTMR-traumeterapi
 • Kinesiologi
 • Kranio-sakral terapi
 • Kropsterapi
 • Massage
 • Phytoterapi
 • Strukturel Integration
 • Urteterapi
 • Zoneterapi

Medlemskontingentet i gruppe 1 og 3 er fradragsberettiget.

Danske Terapeuter medlemskategorier 2024

Gruppe 1 3 2 6
Kategori Registeret Alternativ Behandler (RAB) og anerkendt behandler i Danske Terapeuter Aktive medlemmer uden registrering Studerende fra Danske Terapeuter samarbejdende skoler Studerende fra andre skoler som er godkendt på RAB-niveau.
Kontingent halvårligt januar til og med juni kr. 2.217 1.940 555 832
Kontingent halvårligt juli til og med december kr. 2.217 1.940 832
Kontingent helårligt kr. 4.434 3.880 555 1.664
Opkrævning 2 gange årligt (1/1 og 1/7) svarende til 370 kr. pr. måned eller 12 kr. pr. dag 2 gange årligt (1/1 og 1/7) svarende til 323 kr. pr. måned eller 11 kr. pr. dag 1 gang årligt (1/1) svarende til 46 kr. pr. måned eller 2 kr. pr. dag 2 gange årligt (1/1 og 1/7) svarende til 139 kr. pr. måned eller 5 kr. pr. dag
Registreringsgebyr/Fagområder hos Danske Terapeuter Der opkræves et engangsbeløb på 800 kr. For efterfølgende RAB-registreringer opkræves et engangsbeløb på 500 kr. pr. RAB-registrering:
 • Akupunktur
 • Kranio-sakral terapi
 • Massage
 • Zoneterapi
 • Akupunktur
 • Biopati/naturopati
 • Columnaterapi
 • EFTMR-traumeterapi
 • Kinesiologi
 • Kranio-sakralterapi
 • Kropsterapi
 • Massage
 • Phytoterapi
 • Strukturel Integration
 • Urteterapi
 • Zoneterapi

* Medlemskab for gruppe 1 og 3 er fradragsberettiget. Fradraget er individuelt.

* Gældende pr. 1. januar 2024

Kontante medlemsfordele

Gruppe 1 3 2 6
Kategori Registeret Alternativ Behandler (RAB) og anerkendt behandler i Danske Terapeuter Aktive medlemmer uden registrering Studerende fra Danske Terapeuter samarbejdende skoler Studerende fra andre skoler som er godkendt på RAB-niveau.
Erhvervsansvarsforsikring for aktive medlemmer med behandleransvar inden for de behandlingsformer, der er repræsenteret hos Danske Terapeuter - under forudsætning, at man kan fremvise fuldgyldigt eksamensbevis)
Erhvervsansvarsforsikring for studerende med behandleransvar inden for de behandlingsformer, der er repræsenteret hos Danske Terapeuter (studerende kan være dækket under forudsætning, at de kan dokumentere, at de er i gang med en uddannelse)
Betalt KODA/Gramex-afgift - Du kan spille musik i din klinik
Fradragsret for kontingent (Danske Terapeuter er godkendt som faglig forening med indberetningspligt til SKAT

Udover de kontante medlemsfordele hos Danske Terapeuter får du

Gruppe 1 3 2 6
Kategori Registeret Alternativ Behandler (RAB) og anerkendt behandler i Danske Terapeuter Aktive medlemmer uden registrering Studerende fra Danske Terapeuter samarbejdende skoler Studerende fra andre skoler som er godkendt på RAB-niveau.
Hjælp og rådgivning fra et professionelt fuldtidssekretariat alle ugens arbejdsdage
Danske Terapeuters Mentorservice - Mulighed for gratis, at sparre og få vejledning af uddannede mentorer
Stærkt netværk med mulighed for erfaringsudveksling via Danske Terapeuters lokalafdelinger fordelt i hele landet
Deltagelse i temamøder, foredrag, faglige og spændende arrangementer rundt i Danske Terapeuters lokalafdelinger
Fra foreningens side målrettet synliggørelse af fagene og medlemmerne. Bl.a. via sociale medier
Som medlem af Danske Terapeuter attraktive medlemstilbud som f.eks. lønforsikring, sundhedsordninger, samt rabat på udvalgte klinik/bookingsystemer (spørg sekretariatet)
Egen profilside og eksponering på Danske Terapeuters hjemmeside - Find en behandler
Optagelse på kliniklisten for RAB-registrerede- og aktive medlemmer på Danske Terapeuters hjemmeside
Tilknytning til sundhedsordninger, f.eks. Sygeforsikringen "danmark" m.fl.
Adgang til Danske Terapeuters lukkede medlemsnet med relevante nyheder og information inden for den alternative verden
Fagrelaterede artikler på dansketerapeuter.dk Læs spændende artikler om den alternativ verden
Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen for RAB-registrerede- og aktive medlemmer
Optjening af RAB-efteruddannelsestimer gennem kurser/seminarer arrangeret af Danske Terapeuter
Overblik over RAB-godkendte kurser og efteruddannelse på dansketerapeuter.dk
Opfølgning fra sekretariatet på RAB-registrering og Førstehjælpskurser
Som RAB-registreret- eller aktivt medlem ret til brug af Danske Terapeuters logo og titlen "Danske Terapeut-behandler"
Mulighed for adgang til Danske Terapeuters private Facebook gruppe med erfaringsudveksling
Faglige kampagner. Hvert år har Danske Terapeuter fokus på et aktuelt fagligt emne. F.eks. "Senfølger efter kræftbehandlinger"
Deltagelse i ERFA-grupper med fagligt indhold
Adgang til vidensindsamling
Mulighed for deltagelse på årlige landsmøder med professionelle foredragsholdere
Registrering af kurser og efteruddannelse via dansketerapeuter.dk i henhold til lov om registrering af alternative behandlere
Hjælp til markedsføring af egen klinik
Møde- og taleret på generalforsamlingen

* Gældende pr. 1. januar 2024