Om Danske Terapeuter

Danske Terapeuter varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser, og arbejder for en stadig højnelse af den faglige standard i branchen.

Vi blevet dannet i 2022, og er en sammenslutning af Danske Akupunktører fra 2004 og Forenede Danske Zoneterapeuter fra 1983.

Vision

 • Danske Terapeuter skal arbejde for at favne medlemmernes interesse i en forening der er gearet til at løse fremtidens ønsker, og yde den støtte medlemmerne ønsker og efterlyser.
 • Danske Terapeuter skal være en innovativ og kvalitetsorienteret forening som indebærer, at klienterne foretrækker medlemmer fra Danske Terapeuter som deres førstevalg af alternative behandlere.
 • Danske Terapeuter arbejder for, at øge befolkningens viden om alternativ behandling.
 • Danske Terapeuter ønsker, at repræsentere de mest seriøse og kvalitetsbevidste behandlere i Danmark, og at brande sig på dette, så medlemmerne dermed bliver foretrukket af klienterne når de søger en behandler.
 • Danske Terapeuter arbejder for én forening indenfor RAB-registrerede fagområder.
 • Danske Terapeuter arbejder for at være den foretrukne forening for RAB-registrerede behandlere.

Mission

 • Danske Terapeuter skal være en brancheforening, der favner så mange fagområder, at den kan integrere alle komplementære behandlingsformer.
 • Danske Terapeuter tilrettelægger gennem sit kontingent og den prisstruktur for de serviceydelser som tilbydes medlemmerne, de økonomiske grundlag der er nødvendigt for at gennemføre de planlagte aktiviteter.
 • Gennemføre målrettede aktiviteter samt indgå samarbejdsaftaler, der understøtter medlemmernes eksistensgrundlag.
 • At levere professionelle ydelser, hvor troværdighed, service, faglig rådgivning, medlemstilbud m.m. skaber merværdi for det enkelte medlem, hvorved loyalitet og attraktivitet i relation til medlemskab sikres.
 • Gennem vidensdeling og dialog med relevante beslutningstagere og opinionsdannere udbrede kendskabet til de fagområder foreningen repræsenterer som komplementære behandlingsformer, samt til Danske Terapeuter som den førende medlemsorganisation. 
 • Øge kendskabet til komplementære behandlingsformer.
 • Bevare og udbrede kendskabet til RAB-ordningen.