Om Danske Terapeuter

Danske Terapeuter varetager medlemmernes faglige og økonomiske interesser, og arbejder for en stadig højnelse af den faglige standard i branchen.

Vi blevet dannet i 2022, og er en sammenslutning af Danske Akupunktører fra 2004 og Forenede Danske Zoneterapeuter fra 1983.

Vision

  • Danske Terapeuter arbejder for én forening indenfor RAB-registrerede faggrupper.
  • Danske Terapeuter arbejder for at være den foretrukne forening for RAB-registrerede behandlere.
  • Danske Terapeuter arbejder for, at alternative behandlere kommer ind under en ny branche ”selvstændig liberalt sundhedserhverv”.

Mission

  • Gennemføre målrettede aktiviteter samt indgå samarbejdsaftaler, der understøtter medlemmernes eksistensgrundlag.
  • At sikre medlemmernes mulighed for at opnå høj faglig og personlig kompetence på minimum RAB- niveau, og derigennem skabe præference hos klienten.
  • At levere professionelle ydelser, hvor troværdighed, service, faglig rådgivning, medlemstilbud m.m. skaber merværdi for det enkelte medlem, hvorved loyalitet og attraktivitet i relation til medlemskab sikres.
  • Gennem vidensdeling og dialog med relevante beslutningstagere og opinionsdannere udbrede kendskabet til de faggrupper foreningen repræsenterer som komplementære behandlingsformer, samt til Danske Terapeuter som den førende medlemsorganisation. 
  • Øge kendskabet til komplementære behandlingsformer.
  • Bevare og udbrede kendskabet til RAB-ordningen.