Etisk Juridisk Råd

Etisk Juridisk Råd sikrer Danske Terapeuters medlemmer og klienter en uvildig behandling af sager vedrørende etiske, juridiske og kollegiale spørgsmål.

Etisk Juridisk Råd består af tre medlemmer - valgt af Danske Terapeuters generalforsamling.

  • Rådet arbejder i henhold til Danske Terapeuters vedtægt samt forretningsorden, godkendt af Danske Terapeuters generalforsamling
  • Rådet fungerer uafhængigt af Danske Terapeuters bestyrelse
  • Rådet giver vejledning, anvisninger og påbud. Overfor medlemmernes klienter virker Rådet som klageinstans i etiske spørgsmål
  • Rådet behandler klager fra brugere over den behandling de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for God Klinisk Praksis eller gældende lovgivning
  • Rådet har mulighed for at indkalde juridisk ekspertise, hvis det skønnes nødvendigt