Foreningen Danske Terapeuter

Danske Terapeuter er en demokratisk forening hvor medlemmerne sætter aftryk på arbejdet.

På den årlige generalforsamling vælger generalforsamlingen repræsentanter til bestyrelses- og udvalgsarbejdet i Danske Terapeuter.

  • Bestyrelsesmedlemmerne er i dagligdagen ansvarlige for til enhver tid at udarbejde visioner, strategier og handlingsplaner i overensstemmelse med beslutninger truffet på og af generalforsamlingen.
  • Sekretariatet er ansvarlige for i dagligdagen at udføre de arbejdsopgaver, som bliver en naturlig følge af de vedtagne strategier og handlingsplaner i foreningen.
  • Etisk Juridisk Råd sikrer medlemmerne og klienterne en uvildig behandling af sager vedrørende etiske, juridiske og kollegiale spørgsmål.
  • Klagenævnet sikrer de studerendes rettigheder og vilkår på de samarbejdende skoler hos Danske Terapeuter.
  • Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalget varetager alle spørgsmål vedr. godkendelse af skoler samt efteruddannelse.