Zoneterapifonden af 1. januar 1984

Der udbetales desværre ingen tilskud til zoneterapibehandlinger i 2023.

 

Zoneterapifonden giver tilskud til zoneterapibehandlinger under særlige vilkår.

Formålet er at yde tilskud til zoneterapibehandlinger til mindrebemidlede, såfremt behandlingen foretages af en behandler, som er medlem hos Danske Terapeuter.

Fonden har en formue, og det er alene afkastet heraf, der vil kunne uddeles i portioner efter ansøgning. Frivillige bidrag indgår i fondens formue og kan modtages som arv, gave eller på anden måde.

Kommunikation og ansøgning om legatportioner SKAL ske gennem den behandleren hos Danske Terapeuter.

Ansøgningsskemaet skal vedlægges kopi af årsopgørelse som bevis for årsindtægt.

Zoneterapifonden udbetaler pengene i løbet af maj måned i indeværende år.

Ved mangelfuld eller ulæselig ansøgning udbetaler fonden ikke støtte.

Ansøgning sendes til:

Zoneterapifonden
v. Connie Serup Jørgensen
Grenhusene 107, 2650 Hvidovre
connieserup47@gmail.com