EFTMR-Traumeterapi

En EFTMR-Traumeterapeut tager udgangspunkt i det ubehag, der er til stede i klienten. Via specifikke EFTMR-teknikker arbejder terapeuten i fællesskab med klienten blidt, men effektivt ned til roden af ubehaget.

Denne rod er årsagen til traumet og defineres som en situation, der har været uventet og dramatisk, og hvor klienten har følt sig fuldstændig isoleret uden nogen form for løsning.

Et traume kan sætte sig i underbevidstheden og påvirke resten af klientens liv. Det kan fastlåse klienten i en uønsket identitet og begrænse klientens fysiske og mentale ressourcer. Ved hjælp af EFTMR-Traumeterapien transformeres fastlåste overbevisninger, der hidtil har begrænset klientens livskvalitet og åbner for et nyt udgangspunkt.   

Behandlingen                                                 

En EFTMR-Traumeterapi-behandling foregår med journaloptagelse, hvor også Metasundhed vil indgå. Herfra er selve sessionen et tæt samarbejde mellem terapeut og klient.

En EFTMR-Traumeterapeut har ikke svarene, men guider blidt klienten ned i underbevidstheden, hvor svarene ligger. Herfra fortsætter et stærkt teamarbejde mellem klient og terapeut.

Selve behandlingsforløbet vurderes fra klient til klient i forhold til de problematikker klienten har både de bevidste og ubevidste.

Terapeuten begynder selve sessionen med EFT (Emotional Freedom Technique) for at få nervesystemet til at slappe af og derved få kroppen til at lukke op for årsagen til klientens problematikker. Herefter benyttes Matrix Reimprinting. En overbygning på EFT, hvor der i let regressiv tilstand arbejdes med indre barn, overbevisninger og beslutninger.

Der arbejdes fortid, nutid og fremtid i let hypnagog tilstand. Matrix Reimprinting følelsesforløsende terapi og et alternativ til traditionel taleterapi. Ligeledes kan kropsterapi inddrages i sessionen i form af Matrix Lydterapi, hands-on-processer, Picture Tapping Technique eller kinesiologi. Ligeledes inddrages Matrix kostterapi.

Reaktioner efter behandlingen

Når kroppen slipper gamle mønstre og uhensigtsmæssige overbevisninger, kan det vise sig som umiddelbart ubehag. Reaktioner kan være såvel fysiske som emotionelle:

  • Klienten kan opleve at være fuld af energi, men også være meget træt.
  • Næsen kan løbe
  • Nogle klienter får hovedpine
  • Uro i tarmsystem
  • Træthed
  • Hedeture

Dette er en naturlig udrensningsproces, og EFTMR-Traumeterapeuten er til rådighed, hvis klienten måtte have behov herfor.

Din EFTMR-Traumeterapeut har tavshedspligt, men fører journal af hensyn til behandlingsforløbet. Du har til enhver tid lov til at se din journal.