Kinesiologi

Kinesiologi er en alternativ behandlingsmetode, der bygger på en antagelse om, at en svækkelse af et organ ledsages af en svækket muskel. Ved at undersøge musklerne og deres styrke finder kinesiologien det muligt at afdække om patienten har psykiske eller fysiske ubalancer og blokeringer.

Behandlingen

Kinesiologi er en behandlingsform der skaber bedre balance i dit liv, både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt.

Kinesiologi er effektiv og blid behandling hvor du og dine behov er i centrum.

Behandling med kinesiologi starter med en grundig samtale om dit problem og efterfølgende test for at klarlægge årsag og behandling.

En behandling vil typisk tage halvanden til to timer for en voksen. Alle kan have glæde af kinesiologi uanset alder.

Kinesiologi vil genoprette din balance og give dig ny energi.

Effekt 

Kinesiologi kan bruges til at:
  • Genskabe balance i krop, psyke og sjæl.
  • Nå ønskede mål hurtigere -fysisk, følelsesmæssig eller mentalt.
  • Yde hjælp til selvhjælp.
  • Forøge det generelle energi niveau.
  • Forbedre immunforsvaret.
  • Få indsigt i egne reaktionsmønstre, og ændre dem hvis det er gavnligt.

Reaktioner på behandling med kinesiologi

En kinesiologisk afbalancering er helt smertefri.

Der kan en sjælden gang opleves en midlertidig forværring. Det er kroppens reaktion på en forandring. Efter en afbalancering af energien vil du ofte opleve, at du er behagelig træt og afslappet.