Debat om påståede økonomisk samarbejde 

Bestyrelsen hos Danske Terapeuter vil gerne komme med et lille indspark omkring den debat der af og til kører på Facebook omkring det påståede økonomiske samarbejde mellem brancheorganisationer og skoler der underviser i alternativ behandling.

Påstanden er, at brancheorganisationer stiller krav til medlemmerne om, at de skal købe x antal RAB-efteruddannelsestimer over en 3-årig periode, for derigennem at skaffe kursister til skolerne.

Det er bestyrelsen, og på vegne af vores brancheorganisation Danske Terapeuter oprigtige kede af, at vi hele tiden får den påstand skudt efter os.

Ingen kan købe sig til vores meninger eller vores beslutninger, heller ikke en skoleleder. Vi er til tider dybt rystet over hvilke intentioner man kan blive beskyldt for at have.

Samarbejdende skoler

Men for at fortælle hvordan virkeligheden er og hvorfor vi har samarbejdende skoler, så kommer her lidt info.

Først skal tingene skilles ad.

For at blive en samarbejdende skole (altså der hvor man kan tage en uddannelse som alternativ behandler) godkender vi skolen. Det gør vores Fag-, Viden- og Uddannelsesudvalg (FVU).

  • Skolen skal undervise som minimum på RAB-niveau efter gældende lovgivning i henhold til Lov nr. 351 af 19 maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere.
  • Underviserens CV skal godkendes. Man skal have erfaring i at undervise og have kendskab til faget man underviser i.
  • Undervisningspensum læses igennem.
  • Antallet af timerne i undervisningen bliver gennemgået, så uddannelsen har de timer der bliver oplyst om.
  • ...mv.

Alt dette er til for at man kan være sikker på, at når man vælger at uddanne sig som alternativ behandler på en skole Danske Terapeuter samarbejder med, så er der styr på tingene i forhold til reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og SKATs regler om momsfritagelse.

Optjening af RAB-efteruddannelsestimer

Når man deltager på kurser/efteruddannelser.

Også her er vi inde og godkende det enkelte kursus/efteruddannelse efter samme principper som ovenfor nævnte punkter. Det gælder alle udbydere, også selvom der er tale om en samarbejdende skole.

Dette for at sikre, at når man deltager i et kursus eller i en efteruddannelse roligt kan give penge for et forløb og få den viden der bliver lovet.

Alt dette mener vi er vigtigt for, at den alternative verden bliver taget seriøs, også af de andre sundhedsfaglige grupper.

Vi har ikke en Styrelse der sender pensum eller eksamensopgaver ud. Så det er den enkelte brancheorganisation der sætter minimumsrammen for deres medlemmer og samarbejdspartnere, men indenfor reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hos Danske Terapeuter går vi ikke efter den nederste ramme. Derfor kan man være stolt af at være medlem her. Det er ikke alle der kan blive det.

Vi kæmper for vores fag og respekten for vores arbejdsdag. For at den alternative branche bliver omtalt i øjenhøjde med andre sundhedsfag. For heller ikke der vil vi ikke gå på kompromis.

Derudover er hele ideen med at kræve minimum 36 RAB-timers efteruddannelse over en 3-årig periode i vores forening, at vi gerne vil se os selv som en forening for de mest erfarne og seriøse behandlere.

Men tiderne ændrer sig, og kravet om RAB-timer er på kort tid blevet et tema som fylder meget i vurderingen af, hvilke foreninger man ønsker at være medlem af, og det politiske arbejder vægter ikke så meget mere. Samtidig er grunduddannelsen og det generelle uddannelsesniveau også blevet et andet i de knap 20 år RAB-betegnelsen har eksisteret.

Et tema som bestyrelsen hos Danske Terapeuter vil have med i de fremadrettede strategiske overvejelser.

//Bestyrelsen hos Danske Terapeuter