Få dit kursus med i kalenderen

Ansøgning om RAB-godkendelse af kurser/efteruddannelser

Basisoplysninger
Kursets/efteruddannelsens titel skal tydeligt fortælle og indikere indholdet
Kursusudbyder
Beskrivelse af kurset/efteruddannelsen
Hvad Kan terapeuten forvente at få med, efter endt Kursus/efteruddannelse?
(Her regnes time for time, og ikke lektioner. Dvs. 45 min undervisning og 15 min. pause).
Oplysninger om underviser
Online
Samtykke