Hvad får jeg for mit medlemskontingent?

Få kontante fordele for ca. 7.500 kr.

Danske Terapeuter fokuserer på at hjælpe medlemmerne til at opretholde en fordelagtig og rentabel klinikvirksomhed.

Det sker gennem målrettede aktiviteter og aftaler med relevante samarbejdspartnere af forskellig karakter.

Så mange penge sparer du hvert år ved at være medlem hos Danske Terapeuter:

  • Erhvervsansvarsforsikring - Du er dækket hvis der sker noget med en klient - ca. 1.000 kr.
  • Betalt Koda/Gramex - Du kan spille musik i din klinik - 4.503,96 kr.*
  • Fradragsret for kontingent (Danske Terapeuter er godkendt som faglig forening med indberetningspligt til SKAT) - ca. 2.000 kr.

Koda/Gramex er en kollektiv aftale indgået mellem brancheorganisationerne og Koda/Gramex.

** De opgivne økonomiske fordele er baseret på det aktuelle omkostningsniveau.